Airina: un plus de solidaritat

Solidaritat que es toca amb les mans i el cor...

A finals del curs 2016-2017 vàrem crear un grup de pares que volen donar un plus de solidaritat a les nenes d'Airina. Vàrem fer visites als menjadors per pobres i necessitats de la Mare Teresa de Calcuta de Sabadell. Primer va ser Pare més filla. Ara també hi van mares i fills i/o tots junts. 

Fins aquest moment l'experiència ha estat molt bona. De solidaritat que es toca amb les mans i el cor.

Als menjadors de la Mare Teresa, s'hi pot anar qualsevol dia a l'hora de dinar, de 14.15 a 15.15h, excepte els dijous. No cal avisar. El local està situat a la sortida de Sabadell per la Torre de l'aigua, cap a Caldes, abans de travessar el riu Ripoll a mà esquerra.

Per a més informació, estem disponibles.