imatge de capçalera

Condicions d'ús - Política de Privacitat

CONDICIONS D'ÚS

La INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. és una empresa conscienciada amb legalitat i la privacitat, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l'ús de la pàgina web, així com en relació al tractament de les vostres dades personals. A continuació, us informem sobre les condicions d'ús del present domini web, així com el tractament i protecció de les vostres dades personals:

USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest portal titularitat de la Institució us atribueix la condició d'USUARI acceptant per això les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides al mateix moment en què l'USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l'USUARI ha de llegir atentament les ‘Condicions d'Ús Web / Política de Privacitat’ en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que poden dur-se a terme modificacions. 

Els usuaris que accedeixin al web de la Institució ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen a tot moment a no accedir a la web o als continguts de forma contrària a l'establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o ralentir el web, en perjudici de la Institució o de tercers usuaris.

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'USUARI, els qui seran veritables responsables d'aquest accés i correcte ús. L'USUARI estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la Institució, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. La Institució no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l'USUARI o tercers.

La Institució, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESTA DE LINKS CONTINGUTS AL DOMINI WEB
La Institució a banda, és responsable dels següents links als quals s’hi pot accedir a través d’aquest domini web: http://www.artencurs.org, www.aude.cat, https://jornadainnovacioeducativa.org.,http://www.thinking2learn.com,  

INFORMACIÓ SOBRE ÚS D’HIPERENLLAÇOS
Aquelles persones que es vulguin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el nostre web han de tenir en compte els següents aspectes: 

 • No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti només l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la. Caldrà autorització expressa i inequívoca per escrit per part de la Institució.
 • No es crearan “marcs” ( frames) sobre el web de la Institució.
 • No es faran manifestacions i indicacions falses, inexactes o que ofenguin a la Institució, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la pàgina web per qualsevol motiu.
 • La pàgina web que inclogui l’enllaç només podrà contenir el que sigui necessari per identificar el destí de l’hipernenllaç i no contindrà informacions o dades contràries a la moral i als bons hàbits generalment acceptats i a l’ordre públic.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I MODIFICACIONS
La Institució no es fa responsable del contingut dels serveis, productes d’aquells webs no propis als que es pugui accedir des del web de la Institució mitjançant enllaços.

Igualment, la Institució es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web, sempre i quan no afectin dades personals dels usuaris, sense avís previ, a l’objecte de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web i els seus continguts, incloent els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, noms comercials, dibuixos o qualsevol altre símbol estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Institució de tercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web. 

L’usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l’usuari obtingui prèviament l’autorització expressa i escrita de la Institució.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE DE LES VOSTRES DADES
Identitat: INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A.
Adreça postal: Paseig Manuel Giroma, 73, baixos, 08034, Barcelona.
Telèfon: 93.393.14.00
Correu electrònic: [email protected]
Contacte del delegat de protecció de dades ( DPD): [email protected]

2. FINALITAT, CATEGORIA DE LES DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
A la Institució Familiar d’Educació, S.A. segons la forma en la que l’usuari ha proporcionat les dades personals, les tractem en diferents categories i la finalitat del tractament varia en funció del mitjà pel qual ens les hagueu proporcionat.

Per ampliar informació/per sol·licitar entrevista/portal d’admissions:
Finalitat: Gestió de les dades facilitades per concretar una entrevista en un dels centres de la Institució Familiar d’Educació o bé sol·licitar informació.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms del sol·licitant/alumne.
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Data de naixement de l’alumne.
 • Curs que cursa l’alumne.

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la sol·licitud d’entrevista, així com el consentiment exprés de l’usuari al complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per a la realització de l’entrevista i/o la facilitació de la informació.

Treballa amb nosaltres:
Finalitat: Gestió de les dades per facilitar l’accés i la participació del candidat interessat en les candidatures de selecció de personal i vacants per cobrir llocs de treball.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Data de naixement
 • Codi Postal
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Informació acadèmica
 • Experiència professional
 • Fotografia

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la inscripció del candidat a la plataforma de selecció de personal de la Institució i el consentiment exprés del candidat en complimentar el formulari de registre aportant les dades indicades, així com l’acceptació de la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per a participar en els processos de selecció.

Esdeveniments ( inscripcions a extraescolars, summer camp...)
Finalitat: Gestió de les dades facilitades per a tramitar la inscripció al curs sol·licitat per l’usuari.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms
 • Curs escolar
 • Col·legi
 • Data de naixement
 • Nom dels pares
 • Correu electrònic
 • Telèfon de contacte
 • Intoleràncies alimentàries
 • Nombre de germans
 • DNI

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la inscripció de l’usuari al curs o activitat referenciada. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per a tramitar la inscripció i participar a l’activitat.

Bústia Ètica:
Finalitat: Gestió de les dades per donar curs a la consulta que s’ha realitzat.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és l’enviament del formulari, així com el consentiment exprés de l’usuari en complimentar-lo, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per donar curs a la consulta realitzada.

Inscripció a cursos per a docents:
Finalitat: Gestió de les dades facilitades per tramitar la inscripció dels docents als cursos publicitats per la Institució.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms
 • Col·legi
 • Data de naixement.
 • Correu electrònic
 • Telèfon de contacte
 • DNI

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la inscripció del docent al curs o activitat referenciada. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per a tramitar la inscripció i participar a l’activitat.

Plataforma ALUMNI:
Finalitat: Gestió de les dades facilitades per formar part de la plataforma ALUMNI de la Institució: inscripció i participació. Publicar el testimoni de l’ALUMNI, en cas d’haver-ho autoritzat expressament. Enviament de notícies d’actualitat , en cas d’haver-ho autoritzar expressament.
Categoria de les dades:

 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic
 • Data de naixement
 • Promoció
 • Telèfon
 • Estat civil
 • Nombre de fills
 • Domicili
 • Informació acadèmica
 • Professió
 • Xarxes socials.

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la inscripció a la plataforma ALUMNI. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per formar part de la plataforma ALUMNI.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades de l’usuari facilitades als nostres formularis es conservaran:

 • Per a l’enviament d’informació sobre la Institució i els seus col·legis, per a la subscripció a les newsletter, per a la inscripció de la plataforma ALUMNI, per a la inscripció al “TREBALLA AMB NOSALTRES”: les dades es conservaran fins que revoqueu el consentiment exerciteu el dret de supressió.
 • A la resta de tractaments les dades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES
Les vostres dades es podran comunicar a la resta d’empreses que formen part del grup: Promociones Educativas S’Embat, S.A.U., Gestió Integral de serveis per a col·legis, S.L.U., així com la resta de col·legis identificats al web.

5. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS
En qualsevol moment podeu revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: Passeig Manuel Girona, 73 baixos, 08034, Barcelona o al correu electrònic [email protected]

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos a l’autoritat competent per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.