imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a Airina, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura  per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...


L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A  Airina  som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing: repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

 El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès d'Airina. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

Durant els més de 50 anys de vida de la nostra escola, ens hem reinventat contínuament per optimitzar l'aprenentatge de l'anglès. El secret de l'èxit es concreta en fer servir  l'anglès en comptes de només estudiar-ho. Per aprendre a parlar amb comoditat aquest idioma, hem d'anar més enllà del seguiment d'un llibre de text en diferents assignatures. Els alumnes han de trobar-se en situacions on hagin de parlar l'idioma de forma natural.

Anglès: oratòria i interpretació

Anglès: oratòria i interpretació

Potser el primer indicador d'èxit és poder comunicar-se oralment en contextos acadèmics, laborals i culturals al voltant del món. És per això que a Airina apostem per treballar l'oratòria i interpretació en anglès.

Durant el curs, els  alumnes d'Infantil i Primària  preparen diferents festivals i espectacles en anglès (musicals, teatre ...), que després representen davant les famílies i la resta d'estudiants. A través d'aquestes activitats interdisciplinàries, els alumnes  tenen l'oportunitat de gaudir de la interpretació i la música en anglès, treballant especialment l'entonació, pronunciació i fluïdesa a l'hora de parlar l'idioma.

CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa de Llar d'Infants, a Infantil i Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal.

El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès:

  • Des dels primers anys d'escolarització a Infantil, els petits cursen l'assignatura de Music en anglès.
  • A la Primària s'ofereix l'assignatura de Science en anglès.
  • En aquesta etapa les alumnes també fan servir l'anglès a l'assignatura de Information and Communicatrion Technology (ICT). 

Amb totes aquestes àrees interdisciplinars ( CLIL) assegurem una major diversitat de continguts i major temps d’exposició a la llengua anglesa.


Projecte Anglès

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució Airina, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola; trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Airina?

Envia'ns el teu CV