Compra col·lectiva de llibres i material pel curs 2024-2025

Des de l'AMPA proposem la compra col·lectiva de llibres i material

Estimades famílies,

L'any escolar s'acaba i novament arribem al juny amb la necessitat de preparar el proper curs.

Des de l'AMPA proposem, com fa uns anys, la compra col·lectiva de llibres i material.


LLIBRES

El proper curs 2024-25, s'implanta una millora sobre la metodologia de compra dels llibres a Primària. Es farà una biblioteca a l'escola amb els llibres no fungibles perquè els aprofitin curs rere curs TOTS els alumnes.


Aquesta primera inversió és més costosa que els darrers anys. Així que, per minimitzar l'impacte de despesa per a les famílies, s'han fet les gestions següents:

● Negociant, mitjançant l'escola, un preu molt avantatjós amb la nova editorial.

● Subvencionant l'AMPA de l'escola una part del cost.

● Totes les famílies haurem de participar de la biblioteca pagant una quota de socialització. En participar-hi TOTES les famílies de l'escola, el cost es minimitza considerablement.


Seguirem tenint dos tipus de llibres:

- Llibres FUNGIBLES (llibres que any rere any els alumnes han de comprar nous ja que s'hi escriu).

- Llibres NO FUNGIBLES (llibres de text purament, on els exercicis no es fan al llibre sinó a les llibretes). Aquests són els llibres inclosos a la biblioteca de l'escola, com s'esmentava anteriorment.


IMPORTANT:

Per poder dur a terme aquesta iniciativa és imprescindible que TOTES les famílies de l'escola facin la compra del material obligatori i la quota de socialització dels llibres a través del web.


MATERIAL


En el cas de la compra de material, també s'hi ha inclòs una millora. Aquest any, tenim el concepte de “material comú”. Aquest material és el material dús genèric dins de les aules (cartolines, paper de seda, pintura…). Amb la compra del material comú de manera col·lectiva s'aconsegueix: un millor preu, una gestió més pràctica de la compra (s'elimina la necessitat de realitzar lots per alumne de material que a posteriori es guardarà conjuntament) i facilitat per a les famílies al comprar-lo a través de la mateixa web.

Tindrem llavors dos tipus de material:

● Material comú

● Material individual:

          - Material nou.

           - Material reutilitzable (només per a Primària): material que es queda a l'escola al juny. Només ho han de comprar aquelles famílies noves i les famílies a qui se'ls ha avisat des de l'escola que els falta alguna cosa.


IMPORTANT:

Per poder dur a terme aquesta iniciativa és imprescindible que TOTES les famílies de l'escola facin la compra del material obligatori i la quota de socialització dels llibres a través del web.


TRÀMIT

Com fer la compra?


Com en els darrers anys, totes les compres es fan a través del web www.comercialgirona.cat, el codi d'accés es donarà ben aviat.

A la web, cal triar el curs del vostre fill, i un cop a dins, queda ben definit mitjançant notes els passos a seguir. Hi ha certs conceptes obligatoris i altres opcionals:

Obligatoris (material comú, agenda/carpeta, llibres socialitzats…): aquest material/quotes només es poden comprar a través de ComercialGirona.

Material opcional (llibres fungibles, material individual…): es pot comprar a través de ComercialGirona i beneficiar-se dels descomptes pactats, oa qualsevol altre lloc i portar-lo el primer dia de col·legi.


Informació pràctica:

● Registre web ComercialGirona: cal registrar-se de nou any rere any, per protecció de dades. Els correus electrònics i les contrasenyes s'esborren cada curs.

● Compra germans: per a cada fill cal fer una nova compra.

● Xecs Escolars de la Generalitat: aquest any els xecs es poden afegir directament a la web en fer la compra (no cal enviar-los via e-mail com el curs passat).

● Per beneficiar-se dels descomptes i de la socialització cal estar al corrent de pagament del rebut de l'AMPA.

● L'AMPA no se'n queda cap benefici. L'estalvi es repercuteix a les famílies.

● Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'AMPA a través del correu electrònic: [email protected]


AVANTATGES DE LA SOCIALITZACIÓ


El que es pretén amb la socialització a l'escola és:

• Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari, rendibilitzant-ne els costos.

• Introduir de manera pràctica en l'educació dels nens i nenes valors com ara:

- El saber compartir

- La solidaritat

- La igualtat

- El respecte al bé comú

- La responsabilitat i la cura dels materials comunitaris

- La cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos

- El consum racional i sostenible i l'estalvi ecològic i econòmic

• Afavorir la cohesió social i l‟equitat educativa, garantint la igualtat d‟oportunitats en les condicions d‟escolarització a tot l‟alumnat.

• Fomentar la cooperació i col·laboració entre els estaments de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.

• Fomentar la solidaritat i la integració entre famílies mitjançant la participació d'un projecte comú.

• Millora quantitativa i qualitativa dels recursos didàctics disponibles al centre.


En definitiva, des d'una idea inicial basada en avantatges econòmics, aconseguim un projecte de reforç de l'educació en valors com són el respecte pel que és de tots, compartir materials comuns, la solidaritat i l'esperit cooperatiu.


LLIBRES DE PRIMÀRIA CURS 24-25

LLIBRES D'INFANTIL CURS 24-25AMPA Escola Airina

Sense categoria
Noticia