Escola de música

La banda sonora de Airina, el creixement dels seus alumnes

La sensibilitat artísitica troba un dels motors del seu desenvolupament en la música. És una eina de comunicació afectiva, un canal de comunicació i expressivitat i un reforç per a diferents aprenentatges. Per això és molt present a Airina. 

La música ajuda al desenvolupament de les habilitats socials i emocionals, a la creativitat, a l'augment de la memòria, la motivació i la intel·ligència. D'aquí la importància d'aquesta àrea de coneixement en la nostra escola. 

Interpretar composicions amb el violí, formar part d'una coral, són algunes de le shabilitats a l'abast dels nostres alumnes dins l'horari diari.