Examens d'anglès per a 6è

Els Flyers seran el 27 d'abril

Com cada any, les alumnes de 6è que ho desitgin, es poden presentar a les proves de la Universitat de Cambridge (FLYERS). Aquests examens ténen equivalències amb els nivells del Marc Europeu de les Llengües, i són, per tant, una oportunitat de valoració externa a l’escola del nivell d’anglès de l’alumna.

Enguany la prova serà el dia 27 d’abril . Esperem poder tenir els certificats a finals de juny, junt amb els informes de l’escola.

El cost dels drets d’examen és de 64,03€, que s’hauria de fer efectiu a través de transferència al compte corrent : Nº C/C BANC DE SABADELL: ES63 0081 5154 2400 0105 6808 

Cal enviar el comprobant de pagament a la nostra administradora Belén Clapés ([email protected]), per a poder fer efectiva la inscripció. Aquest preu inclou les proves orals i escrites realitzades per professors nadius que es desplacen a la nostra escola, la correcció de l’examen, l’emissió dels certificats i l’enviament dels certificats a l’Airina.

Per a qualsevol dubte, la teacher Anna Fainé està a la vostre disposició.


Preparats per al canvi
Noticia