Les alumnes de 6è es podran presentar als Flyers

Els exàmens d'anglès seràn el 26 d'abril

Com cada any, les alumnes de 6è que ho desitgin es poden presentar a les proves de la Universitat de Cambridge ( FLYERS ). Aquests exàmens tenen equivalències amb els nivells del Marc Europeu de les Llengües (A2) i són, per tant, una oportunitat de valoració externa a l’escola del nivell d’anglès de l’alumna.

Enguany la prova serà el dia 26 d’abril al matí. Esperem poder tenir els certificats a finals de juny, junt amb els informes de l’escola.

El cost dels drets d’examen és de 64,03€, que s’hauria de fer efectiu a través de transferència al compte corrent abans del 19 de febrer.

Nº C/C BANC DE SABADELL: ES63 0081 5154 2400 0105 6808

Concepte: Flyers Airina + el nom de la nena

Cal portar/enviar el comprovant de pagament a la nostra administradora Belén Clapés ([email protected]) per a poder fer efectiva la inscripció.

Aquest preu inclou les proves orals i escrites realitzades per professors nadius que es desplacen a la nostra escola, la correcció de l’examen, l’emissió dels certificats i l’enviament dels certificats a l’Airina.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'Anna Fainé ([email protected]), cap del Dept. Anglès de Primària.


Preparats per al canvi
Noticia