Llibres i material pel curs 23-24

Curs 23-24

Benvolgudes famílies, 

Aquí teniu els llibres i materials pel curs 23-24.

LLIBRESMATERIAL

1r CICLE D'INFANTIL (I0, I1 i I2)

2n CICLE D'INFANTIL (I3, I4 i I5)
PRIMÀRIAPRIMÀRIAPreparats per al canvi
Noticia