Pla de reobertura Juny 2020

Aquí teniu tota la informació necessària per tal de garantir la reobertura de l'escola en Fase 2

1- DATES

En cas d’obrir el 8 de juny (entrada confinament fase 2), l’escola estaria oberta 10 dies:

 • Del dilluns 8 al divendres 12.
 • Del dilluns 15 al divendres 19.

En cas d’obrir el 15 de juny, l’escola estaria oberta 5 dies:

 • Del dilluns 15 al divendres 19.

2- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES

Es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes:

 • Desinfecció i neteja del centre.
 • Capses de guants.
 • 1 mascareta/dia per a cada professor i personal de secretaria.
 • 1 termòmetre a cada punt d’entrada.
 • Gel hidroalcohòlic i dispensadors.
 • Mampara de separació Secretaria .
 • Taula amb dispensador a cada punt d’entrada.

3- DISTÀNCIES

Caldrà en tot moment respectar les distàncies marcades per normativa entre les taules dels alumnes, i intentar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos. Els mestres hauran d’estar molt atents també a que no es faci intercanvi de material entre ells.

4- IDENTIFICACIÓ NOMBRE ALUMNAT

Caldrà passar una enquesta a les famílies, juntament amb una carta diferenciada en funció d’etapes i grups:

 • A- 6è Primària: Són els que acaben etapa, vindran a dia establert.
 • B- Alumnes Educació Infantil: De manera voluntària, però cada dia.
 • C- Alumnes de 1r a 5è de Primària: De manera voluntària, una tarda de l’última setmana.

5- PLANTILLA NOMBRE ALUMNAT

P3P4P5
--1618

Aquestes són les dades que tenim el 29 de maig. Falta confirmar l’alumnat que vindrà de 1er a 5è de primària.

6- ZONES A OCUPAR

Es decidiran les aules en funció del nombre d’alumnes que vinguin, amb la finalitat de desinfectar l’espai necessari.

7- PERSONAL DEL CENTRE

S’establirà en funció dels grups d’alumnat que confirmin l’assistència. En principi, assistiran aquells mestres i professors que es necessitin, excloent les persones de risc. També vindran la directora i la sotsdirectora.

8- ACCÉS AL CENTRE

Podem fer servir tres entrades:

 • Educació Infantil: Placeta.
 • 1r i 5è Primària: Placeta, cada dia un curs i a la tarda quan no hi hagi els nens d’Infantil.
 • 6è Primària: C/Nord.

9- ENTRADA A L’ESCOLA

A l’entrar a l’escola, es prendrà la temperatura al nen/a, se li posarà el gel i anirà directament a l’aula on estarà el seu mestre/a.

10- PATI

Es farà sortir només de grup en grup i segons les possibilitats.

11- MENJADOR

No hi haurà servei de menjador.

12- ACTIVITATS

 • Per als grups d'Infantil, de suport emocional i socialització.
 • Per als grups de Primària de 1r a 5è: entrega de material i llibres i acomiadament de la professora.
 • 6è EPRI: activitats per acomiadar la seva etapa a Airina.

13- TUTORIA FAMILIAR

En cas que una família demani fer una tutoria individualitzada, se l’ha de citar amb hora prèvia i només hi pot assistir l’alumne i el pare o la mare.

14- TREBALL ACADÈMIC

Seguirà sent telemàtic, per tal que els que es queden a casa i els que venen a l’escola tinguin les mateixes oportunitats. És a dir, que no canviarem la programació que tenim feta per aquest trimestre.

15- DIVISIÓ DE GRUPS ALUMNES

Seguint la normativa, el nombre màxim d’alumnat per grup serà:

 • P3: 8 alumnes/grup.
 • P4 i P5: 10 alumnes/grup.
 • Primària: 13 alumnes/grup.

16- MESURES DE PROTECCIÓ CONSTANTS

Caldrà fer el seguiment constant:

 • Posar gel cada vegada que entrem i sortim de l’escola.
 • Posar gel cada vegada que canviem de material.
 • Rentat de mans constant/gel per part del professorat.
 • Vigilar que no es passin material entre ells.
 • Respectar sempre la distància exigida (2 metres).
 • Vigilar que no interactuen als passadissos.
 • Controlar molt l’accés als lavabos.

17- OBSERVACIÓ MALALTIA AL CENTRE

En cas d’observar que algun nen té febre o presenta algun símptoma de malaltia, sigui la que sigui, s’avisarà a la família i no es permetrà que es quedi. Hem de procurar portar els menors riscos possibles per als altres nens i professors.

18- HORARI

El centre farà l’horari de DILLUNS A DIVENDRES, de 9 a 13 hores.

19- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL

Educació Infantil: de dilluns a divendres de 9 a 13h.

1r a 5è Primària:

 • 1r primària: 15 de juny

                        16h: Grup 1

                        16:30h: Grup 2

 • 2n primària: 16 de juny

                         16h: Grup 1

                         16:30h: Grup 2

 • 3r primària: 17 de juny

                        16h: Grup 1

                        16:30h: Grup 2

 • 4rt primària: 18 de juny

                        16h: Grup 1

                        16:30h: Grup 2

 • 5è primària 19 de juny

                         16h: Grup 1

                         16:30h: Grup 2

6è Primària: Dies 10 i 17 de juny de 9 a 13h.

20- ORGANITZACIÓ AULES i PROFESSORAT


CURS

AULES

MESTRES

6è Primària 5è i 6è EPRI/ pati del mig /lavabos EPRI 2 mestres
Educació Infantil Saleta/ pati Llar/lavabos Llar 2 mestres
Direcció i secretaria 
2 persones
1r - 5è Primària Pati Llar El dia que ve cada grup vindrà la tutora corresponent.


21- DECLARACIÓ RESPONSABLE

La incorporació dels alumnes es farà amb una declaració responsable, segons model del Departament d’Educació.

22- PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT

Aquest Pla d’Obertura queda a disposició de la Inspecció, s’informa del mateix al Consell Escolar de l’escola, i es publica a la nostra pàgina web, per a coneixement de totes les famílies.


Preparats per al canvi
Noticia