Preinscripció 2020-2021. Del 13 al 22 de maig

Entre el 13 i el 22 de maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 6è d'EPRI

El Departament d'Educació ha publicat que entre el 13 i el 22 maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, les presentacions de sol·licituds es faran per via telemàtica al llarg de tot el període i hi haurà uns dies específics, entre el 19 i el 22, per atendre les preinscripcions presencials amb cita prèvia.


SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA

El Departament d'Educació ha habilitat un espai. Per formalitzar la preinscripció podreu introduir directament les vostres dades i després enviar el resguard a l'escola per correu electrònic a" [email protected] 

Enllaç preinscripció telemàtica

 • Per agilitzar els tràmits podeu enviar-nos la documentació que se sol·licita, si no ho heu fet ja, per formalitzar les preinscripcions.
 • Aquells que ho necessiteu també podeu demanar cita prèvia.
 • Si teniu preguntes o durant el procés necessiteu ajuda, no dubteu en contactar amb nosaltres.


DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial en format editable (cliqueu aquí). S’han d’emplenar els dos fulls- indicant el codi oficial de la INSTITUCIÓ AIRINA : 08029601 - imprimiu-los, signeu-los i envieu-nos les imatges. O retorneu-la amb signatura electrònica, si en disposeu.
 • Inscripció interna de la INSTITUCIÓ AIRINA (cliqueu aquí). Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. Si encara no l'heu lliurat s’hauria d’emplenar, imprimir, signar i enviar com imatge adjunta.


Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
 • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).
 • Fotocòpia del carnet de vacunes.


Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció)

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
 • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.
 • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.


PER DEMANAR CITA PRÈVIA O AMPLIAR LA INFORMACIÓ

 • Per aquelles famílies que no pugueu fer la presentació telemàtica, es podrà fer de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig, ambdòs inclosos.  
 • El nostre horari d'atenció per formalitzar la preinscripció presencialment a l'escola serà de 9h a 13h i de 15h a 19h .
 • Per accedir al centre caldrà complir amb les mesures de seguretats del moment. (mascareta i guants).
 • Caldrà portar el document de sol·licitud degudament omplert i tota la documentació que es demana fotocopiada.Podeu demanar cita contactant amb:
NÚRIA MARTORELL
647072442
[email protected]
(de 9h a 13h i de 15 a 17h)

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2020/21.

Mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de les novetats.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Núria Martorell 
Directora Institució Airina

Preparats per al canvi
Noticia