Renovació Parcial del Consell Escolar

D’acord amb la normativa educativa, a partir del 8 de novembre, procedirem a renovar parcialment el Consell Escolar de l’escola. Concretament, s’ha d’escollir dos representants del sector professorat i dos representants del sector pares i mares

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat d’administració i control en el qual estan representants els diferents estaments de la comunitat educativa:  titular, professores, pares i mares i el personal d’administració i serveis .

Tots els pares i mares que vulgueu, podeu participar d’aquest procés de renovació del Consell Escolar, presentant-vos com a candidats,-tes. Només es requereix il·lusió i interès per a treballar per a la nostra escola.

Anirem informant per la newsletter de tot el procés d’aquesta renovació parcial. A partir del 8 de novembre, trobareu al taulell d’anuncis de Primària el cens electoral de pares i mares, així com la informació sobre el que vagi succeint al llarg d’aquest procés electoral.

El calendari que seguirem és el següent :

 

7 novembre

Constitució de la Comissió electoral i reunió d’aquesta Comissió

8 novembre

Publicació del calendari del procés

8 al 14

novembre

Exposició del cens electoral

15 al 18

novembre

Presentació de candidatures

21 novembre

Reunió de la Comissió electoral

28 novembre

Celebració de l’acte electoral  (12,30 a 14 h.) :

SECTOR  PROFESSORES i  ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

30  novembre

Celebració de l’acte electoral  (8,45 a 17,30 h.) :

SECTOR PARES I MARES

Esperem la vostra participació en la renovació parcial del Consell Escolar, tant en la presentació de candidatures com en la votació. Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Maite Santaeulària o amb Marta Alarcón.


Noticia
Articles relacionats