Renovació Parcial del Consell Escolar

D’acord amb la normativa educativa vigent , procedirem a renovar parcialment el Consell Escolar del centre. S’ha d’escollir representants del sector de professors i personal no docent i representants del sector pares i mares

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat d’administració i control en el qual estan representants els diferents estaments de la comunitat educativa:  titular, professores, pares i mares i el personal d’administració i serveis.

Tots els pares i mares que vulgueu, podeu participar d’aquest procés de renovació del Consell Escolar, presentant-vos com a candidats. Només es requereix il·lusió i interès per a treballar per a la nostra escola.

Anirem informant per la newsletter de tot el procés d’aquesta renovació parcial i també trobareu tota la informació al taulell d'anuncis sobre el que vagi succeint al llarg d’aquest procés electoral. 

El calendari que seguirem és el següent:


 13 novembre 

 Constitució de la Comissió electoral: Reunió de la Comissió

- Aprovar el cens dels diferents sectors, vetllar pel bon funcionament de

 l'elecció i resoldre tots aquells problemes que puguin sorgir.

- Establir el calendari del procés, que es penjarà al taulell d'anuncis del centre.

 14 novembre

 Publicació del calendari del procés

 14 al 20

 novembre

 Exposició del cens electoral

Es publicarà al taulell d'anuncis la relació de membres de la comunitat educativa

que podran ser electors i elegits. És important comprovar que figureu en el cens,

ja que en cas contrari durant aquests dies podreu fer les reclamacions.

 15 al 20

 novembre

 Presentació de candidatures

 22 novembre

 Reunió de la Comissió

- Resposta a les reclamacions

- Publicació definitiva de la relació del cens i de candidats de cada sector

 27 novembre

 Celebració de l’acte electoral

- De pares i mares (de 9 a 17 hores)

 28 novembre

 Celebració de l’acte electoral 

- De professors i personal no docent


Esperem la vostra participació en la renovació parcial del Consell Escolar, tant en la presentació de candidatures com en la votació, donada la importància que aquest té per al Centre i ens posem a la vostra disposició per a respondre tots aquells interrogants que poguessin tenir de tot el que hem esposat.

Noticia
Articles relacionats