Renovem el Consell Escolar amb eleccions

Qualsevol pot participar en aquest procés presentant la seva candidatura

Benvolguts pares:

Em dirigeixo a vosaltres per a comunicar-vos que d’acord amb la normativa educativa en vigor, procedirem a renovar parcialmente el Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat d’administració i control en el que estan representats els diferents estaments de l’escola: titular, professors, pares i personal d’administració i serveis i representant de l’Ajuntament.

Tots hem de participar en aquest procés del Consell Escolar, podent-se presentar com a candidats totes aquelles persones que ho desitgin amb la il.lusió i l’ interès que necessitem per treballar per la nostra escola.

Tota la informació que vulgueu al respecte la trobareu en el propi col.legi en el taulell d’anuncis en el que anirem publicant tot el que vagi succeint durant el procés electoral de renovació del Consell Escolar.

Per al vostre coneixement us indiquem el calendari que anirem seguint fins a finalitzar amb la constitució del nou Consell Escolar:

 • Dia 02/11/21:
  • Constitució de la Comissió Electoral
  • Reunió de la Comissió:
   • Aprovar els cens dels diferents sectors, vetllar pel bon funcionament de l’elecció i resoldre tots aquells problemas que puguin surgir.
   • Aprovar el calendari del procés, que es penjarà al taulell d’anuncis del centre.
 • Dia 03/11/21:
  • Publicació del calendari del procés
 • Del 03 al 08/11/21:
  • Exposició del cens: Es publicarà al taulell d’anuncis la relació de membres de la comunitat educativa que podran ser electors i elegits. És important comprovar que figureu en el cens, ja que en cas contrari durant aquests dies podreu fer les reclamacions.
 • Del 09 al 12/11/21: Presentació de candidatures.
 • 15/11/21: Reunió de la Comissió 
  • Resposta a les reclamacions
  • Publicació definitiva de la relació del cens i de candidats de cada sector
 • 22/11/21: Celebració de l’acte electoral de professors i personal no docent
 • 24/11/21: Celebració de l’acte electoral de pares i mares (de 9,00h a 17h,00h)

Esperem la vostra participació en la renovació parcial del Consell Escolar, donada la importància que aquest té per al Centre i ens posem a la vostra disposició per a respondre tots aquells interrogants que poguessin tenir sobre tot el que hem exposat.

Ben cordialment,

Núria Martorell i Estrenjer

Directora


Preparats per al canvi
Noticia