Reunions de Pares del curs 18 - 19

Us informem de les dades de les reunions de pares que tindrem al llarg del curs 2018/2019. Seran tres en total, una per trimestre i tenen com a objectiu, mantenir una relació i comunicació fluida escola-família

Com anys anteriors, tindrem tres reunions de cada nivell durant el curs, una per trimestre.

Primer Trimestre

- 4 de setembre, dimarts, a les 20.30 h: Llar d'infants, 0, 1 i 2 anys.

- 6 de setembre, dijous, a les 20.30 h: Educació Infantil, 3, 4 i 5 anys i 1r EPRI.

- 13 de setembre, dijous, a les 20.30h: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d'EPRI.

Segon Trimestre

- 12 de febrer, dimarts, a les 20.30 h: Llar d'infants, 0, 1 i 2 anys.

- 13 de febrer, dimecres, a les 20.30 h: Educació Infantil

- 14 de febrer, dijous, a les 20.30 h: Educació Primària

Tercer Trimestre

- 4 de juny, dimarts, a les 20.30 h: Llar d'infants.

- 5 de juny, dimecres, a les 20.30 h: Educació Infantil

- 6 de juny, dijous, a les 20.30 h: EPRI


Noticia
Articles relacionats