Robert Swartz a Airina

Robert Swartz, director del Center for Teaching Thinking (CTT), USA. ha visitat avui la classe de 5è d'EPRI DE LA nostra escola. La Rosa Argilés, mestra de 5è d'EPRI participa a Aixa, en un curs per obtenir el Certificat Internacional TBL

La Rosa Argilés, ha iniciat aquest curs a Aixa, escola de la Institució Familiar a Palma, la formació docent per obtenir el Certificat Internacional TBL. El Thinking Based Learning (Aprenentatge Basat en el Pensament) és un mètode fomentat en l'ensenyament de destreses de pensament en el contingut curricular estàndard. Aquest mètode d'innovació educativa creat pel doctor Robert Swartz i que avui s'aplica en centres de prestigi de tot el món (Estats Units, Europa, Àsia i Austràlia) considera que el pensament, la col·laboració i la comunicació són les competències fonamentals per al segle XXI. En el marc del pla docent 2016-2020 d'Institució (Aude! Atreveix-te a somiar!) donem un impuls a la línia estratègica Preparats per al canvi transformant la metodologia de l'ensenyament del nostre col·legi. La fi és educar persones autònomes i capaces d'aprendre durant tota la vida.

El Centre per a l'Ensenyament del Pensament (The Center for Teaching ThinkingCTT) imparteix tallers i coaching per a un grup de 35 professors a l'escola Aixa, entre els que és troba la Rosa Argilés, professora d'Airina. Un cop finalitzada la formació, que dura un any, aquests professors obtindran el certificat TBL.
Les 20 destreses de pensament:

CLARIFICAR I COMPRENDRE: comprensió profunda i memòria precisa

1. Analitzar idees: comparar / contrastar, classificar / definir, relacions tot i part, seqüenciació.

2. Analitzar arguments: trobar raons i Conclusions, destapar assumpcions implícites.

PENSAMENT CREATIU: aconseguir un producte original creat per l'alumne

1. Generar possibilitats: multiplicitat d'idees (fluïdesa), varietat (flexibilitat), noves idees (originalitat), idees detallades (elaboració).

2. Crear metàfores: analogia / metàfora.

PENSAMENT CRÍTIC: fer judicis crítics

1. Analitzar informació: exactitud de l'observació, fiabilitat de les fonts.

2. Inferències: indicis (explicació causal, predicció, generalització, raonament per analogia), deducció (raonament hipotètic).

PRESA DE DECISIONS: decisions basades en bones raons / RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: trobar la millor solució

1. Estratègia bàsica: considerar opcions, preveure conseqüències, elecció de la millor opció.

2. Principals habilitats: clarificació, creació i avaluació d'idees.

Noticia
Articles relacionats