Rutines de pensament

Pensa, connecta, explora.

Aquesta és una estratègia d'ensenyament-aprenentatge que s'inicia en P4 i P5 amb la finalitat d'estructurar el pensament de les alumnes i fer-ho visible.

“Pensa, connecta, explora”: aquesta rutina serveix per activar coneixements previs, generar noves idees i connexions i encuriosir per endinsar-se en una recerca més profunda.