Signatura de la declaració responsable durant la Fase 2

Els nens que vinguin a Airina al juny, han de signar aquest document

Tal com ja vam anunciar, a partir de la fase 2, es reobriran les aules de P3 a P5 per alumnes amb pares que treballin de manera presencial i no puguin flexibilitzar el seu horari.

Així, tant els alumnes d'Infantil, com les alumnes de 6è que vinguin a Airina durant el mes de juny, han de complir un requisit i signar la declaració responsable que adjuntem més avall. 

Remarquem, doncs, la importància de què tots els nens/es que vinguin a l'escola durant la fase 2 i fins al 19 de juny tinguin signada aquesta declaració responsable. Sense aquesta NO podran venir a l'escola.

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Preparats per al canvi
Noticia