Taller d'Oració

A partir del mes d'octubre, pots participar a Airina del Taller d'Oració, pensat per mares d'Airina i obert a persones de fora de l'escola. Tidrà un format variat i participatiu

Un taller és un lloc on es fan coses i s'aprèn a fer-les. D'aquí el nom d'aquesta activitat. Volem aprendre a resar per acostar-nos a Déu i trobar-ho en el nostre cor, perquè guiï les nostres vides donant sentit a tot.

Les sessions són mensuals, els tercers dimecres de cada mes a l'Airina de les 15.15 a les 16.40 h aproximadament.

Els temes que es tractaran seran variats i també ho seran les activitats que realitzem: testimonis, plàtiques, adoració, vídeos, oració guiada, rosari per intencions personals... estem oberts als teus suggeriments.

La plàtica estarà dirigida per Mn Ribé, qui estarà disponible per poder parlar amb ell personalment o per confessar.

És obert a totes les mares de l'escola, exalumnes i a les seves amigues.

Podeu inscriure-us al següent enllaç:   M’APUNTO!

 PRIMERA SESSIÓ

 DATA: 18 d’Octubre

 TEMA: aprenem a resar el rosari com ens va demanar la Mare de Déu a Fàtima

 HORARI:

15.10 testimoni: Montse Autonell

15.30 plàtica per Mn.Ribé

16.00 adoració i rosari per la pau                                       Noticia
Articles relacionats