TBL

Preparats per al canvi

Dins del marc del pla docent Aude! donem un impuls a la línia estratègica ‘Preparats per al canvi’ volent transformar la metodologia d'ensenyament de la nostra escola. 

Així,  el nostre professorat ja està rebent la formació del Center for Teaching Thinking per començar a aplicar aquesta forma d'ensenyar trucada Thinking Based Learning (TBL) que avui s'aplica en centres de prestigi de tot el món i que considera que el pensament, la col·laboració i la comunicació són les competències fonamentals per al segle XXI.