Votacions del Consell Escolar, dia, hora i candidats!

La Comissió Electoral ha proclamat quins seran els candidats

Un cop reunida la Comissió Electoral, el dia 15 de Novembre a les 13h, per tal d'examinar les sol.licituds a candidats en el sector de Pares i Professors, havent-ne comprovat els requisits establerts per poder ser elegits representants del sector assenyalat en el consell escolar d'aquest centre i havent presentat a temps i forma la corresponent candidatura al procés electoral, s'acorda per unanimitat, proclamar per cadascun dels sectors els següents candidats:

  • Sector pares: Joan Agut Banqué i Albert Serra Orriols
  • Sector professors/es: Javier Valera Ibañez i Itziar Herreros Sala

D'altra banda, tal i com us vam comunicar en el calendari aprovat per la Comissió, per a la renovació parcial del Consell Escolar del centre, les votacions seràn les següents: 

Votacions Sector professors/es i personal no docent

  • DIA: 22/11/21
  • HORARI: de 9h a 14h
  • LLOC: Locals de l'escola.

Votacions Sector pares i mares

  • DIA: 24/11/21
  • HORARI: de 9h a 14h i de 15h a 17h
  • LLOC: Locals de l'escola.

Esperem la vostra participació donada la importància que té el consell escolar per al Centre.

Moltes gràcies

Direcció

Preparats per al canvi
Noticia