Votacions del Consell Escolar, dia, hora i candidats

La Comissió Electoral ha proclamat quins seran els candidats

Un cop reunida la Comissió Electoral, avui dia 16 de Novembre a les 13h, per tal d'examinar les sol.licituds a candidats en el sector de Pares,  Professors i personal d'adminstració (PAS) i havent-ne comprovat els requisits establerts per poder ser elegits representants del sector assenyalat en el consell escolar d'aquest centre i havent presentat a temps i forma la corresponent candidatura al procés electoral, s'acorda per unanimitat, proclamar per cadascun dels sectors els següents candidats:

 • Sector pares: Marta Folch i Marta Carmona
 • Sector professors/es: Puri Escamilla i Anna Fainé
 • Sectror PAS: Mireia Oliva

D'altra banda, tal i com us vam comunicar en el calendari aprovat per la Comissió, per a la renovació parcial del Consell Escolar del centre, les votacions seràn les següents: 

Votacions Sector professors/es i PAS

 • DIA: 24 de novembre
 • HORARI: de 9h a 17 h 
 • LLOC: Locals de l'escola.

Votacions Sector pares i mares

 • DIA: 24 de novembre
 • HORARI: de 9 h a 17 h
 • LLOC: Locals de l'escola.

  Esperem la vostra participació donada la importància que té el consell escolar per al Centre.

Moltes gràcies

Direcció

Preparats per al canvi
Noticia