Compra de llibres i material pel curs 23-24

Existeixen 3 opcions per tal d'adquirir el material escolar i els llibres pel proper curs

Benvolgudes famílies,L’Any escolar ja s'ha acabat i de nou ens trobem amb la necessitat de preparar el proper curs 2023-2024.

Des de l’AMPA hem tornat a promoure la compra col·lectiva del material escolar i llibres, amb la finalitat d’abaratir costos a les famílies i de reduir l’enrenou que suposa la preparació del nou curs. Aquest projecte ja fa uns anys que és duu a terme, i des de l’any passat l’AMPA també va gestionar la compra de llicències digitals d’Innovamat i la del material que proporciona habitualment l’escola com les carpetes i les agendes. D’aquesta manera evitem rebre rebuts extraordinaris al mes d’octubre, que en alguns casos generen confusió. A primers de juliol, seguint el parer de moltes famílies, és econòmicament l'època més propicia a fer aquests pagaments.

Hi ha una part que no és de compra col·lectiva obligatòria (material escolar) i un altre que sí que és obligatòria (Innovamat, agenda, carpeta i llibres d'anglès i lectura en el cas d’infantil).

En el cas dels llibres de lectura d’educació infantil aquelles famílies que tinguin els llibres de germans més grans, si volen, els poden aprofitar.

A continuació, detallem les diferents possibilitats que tenim les famílies per a la compra de llibres de text:

1. AUTOGESTIÓ: les famílies aconsegueixen els llibres dels seus fills per mitjans propis (reciclat de familiars o amics, compra pròpia – Amazon, Casa del Libro, per exemple -).

2. COMPRA COL·LECTIVA AMB DARMEX: Podrem comprar el lot de llibres bonificat i ens el portaran nominativament el primer dia de l’escola.

3. COMPRA COL·LECTIVA AMB DARMEX I SOCIALITZACIÓ*: es farà la compra pels pacs global bonificat (com el punt 2) però els llibres estables i NO tornaran a casa al juny. Aquests llibres es quedaran a l’escola i es prepararan per als alumnes de l’any següent que hagin acceptat fer la socialització de llibres.

*SOCIALITZACIÓ: la socialització de llibres és un projecte que es basa en la reutilització de llibres de text no fungibles per diferents promocions d’alumnes. Es tracta de que els llibres estables es queden a l’escola i passen als alumnes que pugen de curs, no sent necessari que les famílies que s’adhereixin a la Socialització comprin de nou aquests llibres.

Tipologia de llibres:

- FUNGIBLES: són els llibres que any rere any els alumnes han de comprar nous, doncs són llibres on si escriu per a seguir el projecte educatiu (workbookds, llibres de fitxes).

- ESTABLES: són els llibres de text purament, on els exercicis no es fan al llibres sinó a les llibretes.

A mesura que els alumnes entren en cursos superiors, els llibres fungibles disminueixen clarament, augmentant l’estalvi per a les famílies.

Avantatges de la Socialització:

- Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari, rendibilitzant els costos.

- Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com:

o El saber compartir

o La solidaritat

o La igualtat

o El respecte al bé comú

o La responsabilitat i la cura dels materials comunitaris

o La cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos

o El consum racional i sostenible, i estalvi econòmic i energètic

o Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa, garantint la igualtat d’oportunitats en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.

o Fomentar la cooperació i col·laboració entre els estaments de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.

o Fomentar la solidaritat i la integració entre famílies a través de la participació d’un projecte comú.

o Millorar quantitativament i qualitativament els recursos didàctics disponibles al centre.

Característiques de la compra col·lectiva de material:

 NINGÚ ESTÀ OBLIGAT A FER LA COMPRA COL.LECTIVA DEL MATERIAL, i queda  l’opció de l’autogestió per part de cada família.

  •  S’ha d’estar al corrent de pagament del rebut de l’AMPA.
  •  L’AMPA no es queda cap benefici. L’estalvi s’ha repercutit a les famílies. 
  •  El primer dia de classe els alumnes es trobaran els pacs al seu escriptori, embossats individualment i identificat amb el seu nom. El material sensible (cartolines per exemple) anirà en pac global per a preservar la seva integritat. 
  • Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’AMPA al següent correu electrònic: ampa.airina@institucio.​org. 

Com fer el pagament si t’adhereixes a la compra col·lectiva de l’AMPA?

Les famílies interessades hauran de realitzar la compra a través de la plataforma online que ens facilita enguany Darmex, distribuïdor oficial del material escolar d’Airina: www.comercialgirona.cat/comandes amb CODI AIRINAC0246 

És una web molt intuïtiva, on cada família:

- Haurà d’efectuar una compra individual per fill/a.

- Podrà localitzar el material escolar i llibres que necessitarà el seu fill/a el curs vinent, podent marcar els productes que li interessen i desmarcar els que no li interessen perquè ja els té.

NOVETAT:

La Generalitat ha destinat un XEC ESCOLAR de 100€ als nens d’educació Primària escolaritzats el proper curs 2023-2024 en un centre públic o concertat de Catalunya.

La Generalitat distribuirà dos xecs de 50€ per correu postal durant els propers mesos d’estiu i haureu d'avançar els diners, i enviar els xecs validats a [email protected] i aquests efectuaran la devolució de l'import dels xecs a cada família.

IMPORTANT: Per poder aprofitar la totalitat de l’import de cada xec, és important que la compra de material escolar cobreixi la totalitat de l’import de 50€. Si la compra realitzada és inferior a 50€, la devolució es farà pel mateix import de la compra, perdent la diferència.

Exemple: si el material que compres ha pujat a 62€, un cop presentat el xec es retornaran 50€ a la família; si el material que has comprat puja a 41€, es retornarà aquest mateix import, perdent els 9€ de diferència.

Data límit per a fer la compra col·lectiva de material escolar: 10 de juliol de 2023.

LLIBRES I MATERIAL CURS 23-24

Salutacions cordials i que gaudiu d’un molt bon estiu en família!!

                                                          AMPA ESCOLA AIRINA

Preparats per al canvi
Noticia