Atenció a la diversitat

 Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar-ne l’educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge.Molt més

Un dels reptes amb els quals es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat. L’increment d’alumnat amb trastorn d’aprenentatge ha estat constant els últims anys, en part motivat pel tancament d’unitats d’educació especial i per a la millora dels processos que permetien fer un diagnòstic d’aquests trastorns de l’alumnat.

A Airina considerem que hem de fer molt més que simplement conviure amb la diversitat. S’ha de fer un pas endavant per ser capaços d’entendre aquesta diversitat i de donar-li una resposta educativa també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat a l’aula és un tret essencial en totes les escoles de la Institució.

Gabinet d'Atenció a la Diversitat

Actualment, l'escola disposa d'un Gabinet d'Atenció a la Diversitat (Departament Psicopedagògic) el qual diagnostica els possibles problemes d'aprenentatge. Una vegada objectivada la problemàtica de l'alumne, aquest segueix algun dels programes educatius que el centre té integrats alhora que es fa un seguiment individualitzat amb l'objectiu de reforçar els aspectes que s'han detectat com a millorables.Escola Inclusiva

A Airina treballem per ser capaços d'entendre aquesta diversitat i donar-li una resposta educativa, també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne.

Disposem de classes de reforç per als alumnes amb Necessitats o capacitats Educatives Especials per reforçar i treballar amb ells — i les seves famílies— els coneixements i aspectes que requereixin una especial dedicació. Aquesta labor d'acompanyament i seguiment, s'integra dins del programa del centre i en el dia a dia de l'escola